Alternativní navigace:na hlavní menuna menu aktuální stránkyna obsah stránky

Revitalizace

Naše společnost za vámi přichází s komplexní nabídkou v oblasti revitalizace bytových domů a nemusí se vždy jednat pouze o panelový bytový dům.

Nabízíme vám pomoc s přípravou vašeho záměru, provedeme analýzu, zpracujeme studii, zajistíme podklady pro vaše správné rozhodnutí o způsobu revitalizace bytového domu. Následně provedeme projektovou přípravu stavby a zajistíme činnost spojenou se stavebním řízením.  Naše společnost vám provede realizaci stavby a to ve formě generálního dodavatele, případně subdodavtele pouze pro vybrané stavební činnosti.

1. analýza
pod pojmem analýza je třeba si představit činnost, která souvisí se zajištěním vstupních podkladů a s pojmenováním záměru revitalizace domu. V součinnosti s vámi, zjistíme jakými vstupními podklady disponujete a které bude nutné zajistit, například jestli existuje vykresová dokumentace vašeho domu, jaké je právní prostředí vašeho subjektu apod.. Pomůžeme vám se zpracováním záměru, tedy s rozvahou co má být předmětem revitalizace v souvislostech stavebně technického stavu objektu vč. finančního rozpočtu.
Výstupem analýzy je zadání. Zadání, které nám dává pravidla, obsah pro další činnost spojenou s revitalizaci vašeho domu.

2. studie
pod pojmem studie už je možné vidět konkrétní grafický výstup, jehož obsahem jsou jak výkresy tak i textová a tabulková část.
Studie má za úkol pojmenovat a do grafické podoby převést problémová místa vašeho objektu, ale zároveň také předložit návrhy řešení. Studie vám ukáže možnosti, stavebně technických úprav vašeho domu. Odpoví vám na otázku priorit revitalizace domu v souvislostech technických a statických posudků apod..
Ekonomie v rámci studie - má za úkol “odhalit” finanční nároky záměru revitalizace domu. K jednotlivým revitalzačním krokům přidělit finanční rozvahu. V tomto stupni projektu se nejedná o klasický rozpočet, ale odborný odhad nákladů na základě jednotkových cen.

3. projekt / projektová příprava
po studii a po rozhodnutí co a jak revitalizovat vám naše společnost nabízí služby v oblasti projektové činnosti, zajišťujeme projekt pro stavební řízení /stavební povolení/. Zajistíme také projekt pro realiazci stavby, podrobnost tohoto projektu umožní zpracování položkového rozpočtu stavby, který se tak může stát podkladem při zajištění financovaní stavby /pro úvěrový produkt, pro dotační titul, apod.../

4. realizace
naše společnost vám nabízí také realizaci stavby, tedy stavební činnost, která souvisí s revitalizací vašeho domu. Stavební činnost vám nabízí jednak v podobě generálního dodavatele, tak i ve formě zajištění dílčí části stavby /například výměny zábradlí, výměny oken, regenerace elektrorozvodů, apod.../

5. zákaznický servis
činnost naší společností nekončí realizací. Našim klientům nabízíme individuální péči a přístup. Každé konzultace či realizace se z naší společnosti účastní odborníci připravení vyjít klientům vstříc nejen v době přípravy a realiazece, ale i případným servisem v záruční i pozáruční době.

Reference


Kontaktní formulář

Nezávazná poptávka
  • * Zadejte všechny takto označené údaje